Toplotne črpalke zrak voda

Toplotne črpalke zrak-voda so med najpogosteje uporabljenimi vrstami ogrevanja. Če se lastniki stanovanj odločijo za obratovanje takšne toplotne črpalke, lahko izkoristijo tudi privlačne državne subvencije.
 

Kako deluje toplotna črpalka zrak-voda

Kako toplotna črpalka proizvaja toplotno energijo z zrakom, lahko poenostavljeno opišemo na primeru hladilnika. Medtem ko hladilnik usmerja topel zrak navzven, toplotna črpalka zrak-voda prinaša toploto iz zunanjega zraka v prostor. Natančneje, ventilator aktivno sesa zunanji zrak in ga prenaša na toplotni izmenjevalnik (uparjalnik), vgrajen v toplotno črpalko. V njem kroži hladilno sredstvo, ki spremeni svoje agregatno stanje in izhlapi tudi pri nizkih temperaturah. Da bi to paro hladilnega sredstva dvignili na raven, ki se lahko uporablja za ogrevanje in pripravo tople vode, jo stisnemo s kompresorjem. 

Možna notranja ali zunanja namestitev

Toplotne črpalke zrak-voda so med najpogosteje uporabljenimi toplotnimi črpalkami. Razlog za to niso le razmeroma nizki stroški naložbe, temveč tudi raznolike možnosti namestitve.

Toplotna črpalka zak-voda v monoblok izvedbi

V monoblok izvedbi se vse komponente, pomembne za proizvodnjo toplote, nahajajo znotraj toplotne črpalke. Ker so povezovalni vodi med notranjo in zunanjo enoto napolnjeni le z vodo, je tovrstne naprave mogoče hitro in enostavno zagnati. Strokovnjaku, ki opravlja delo, ni treba imeti licence za hlajenje. In ker večina naprav deluje zelo tiho, jih je mogoče namestiti blizu dnevne sobe.

Na sliki je toplotna črpalka zrak voda z eno zunanjo enoto

Toplotne črpalke zrak-voda v split izvedbi

Poleg monoblok naprav obstajajo tudi tako imenovane split naprave. Pri teh modelih so poleg kondenzatorja vse komponente, potrebne za hladilni krog, nameščene v zunanji enoti. To vključuje ventilator, uparjalnik, kompresor in ekspanzijski ventil. Notranja enota vsebuje kondenzator in hidravlične komponente ter regulacijo.

Povezava med zunanjo in notranjo enoto je izvedena s pomočjo cevi za hladilno sredstvo. Hladilni krog ni dokončan do namestitve. To delo lahko izvaja samo pooblaščeni tehnik. Prednost split toplotne črpalke je manjše dimenzioniranje cevi. Poleg tega je zunanja enota odporna proti zmrzovanju tudi v primeru izpada električne energije.

Glede na področje uporabe se lahko toplotne črpalke zrak/voda uporabljajo na različne načine. Toplotni črpalki zrak-voda Vitocal 250-A in Vitocal 252-A sta še posebej primerni za posodobitvene projekte, medtem ko je toplotna črpalka zrak-voda Vitocal 200-A za novogradnje. V primerjavi s toplotno črpalko slanica-voda je naložba v sistem zrak-voda manjša, ker ni potrebno izvesti geotermalnega kolektorja ali vrtanja za geotermalno sondo. Toplotne črpalke se lahko vgradijo znotraj in zunaj. Namestitev zunaj hiše je še posebej prostorsko varčna. Na steno v hiši so nameščene le regulacija in hidravlične komponente.
 

Posebno tiho obratovanje

Sodobne toplotne črpalke zrak-voda Viessmann delujejo zelo tiho in so med delovanjem komaj slišne. To je rezultat dolgoletnega intenzivnega raziskovalnega in razvojnega dela. Viessmann toplotne črpalke imajo napredno akustično zasnovo, pri kateri so vsi deli toplotne črpalke zasnovani tako, da zmanjšajo hrup. Zlasti nizkofrekvenčni hrup, ki se dojema kot posebno moteč, je minimiran.
 

Subvencije za toplotne črpalke zrak/voda

Ogrevanje s toploto iz okolja je čisto in ima obetavno prihodnost. Zaradi teh in drugih ekoloških razlogov vlada spodbuja naložbe v toplotne črpalke.

 

Povzetek prednosti toplotne črpalke zrak-voda:

Uporaba toplotne črpalke zrak/voda ima številne prednosti. Med najpomembnejšimi so:

  • Brezplačni vir toplote, ki je na voljo ob vsakem času dneva
  • Relativno nizki investicijski stroški
  • Možnost razširitve zaradi kaskadne funkcije
  • Ni potrebna uradna odobritev
  • Primerno za novogradnje in posodobitve
  • Možnost naknadne vgradnje

Za aktiviranje video vsebin kliknite na gumb Play. Upoštevajte prosim, da se s prikazom videa, podatki prenesejo na YouTube. Podrobnosti k temu si lahko preberete v naši Izjavi o varstvu podatkov.

Animiertes Erklärvideo zur Viessmann Wärmepumpe
Viessmann erklärt: Die Wärmepumpe

Toplotne črpalke zrak-voda

Toplotni črpalki zrak-voda 250-A in Vitocal 252-A sta primerni predvsem za posodobitvene projekte, toplotna črpalka zrak-voda Vitocal 200-A pa za novogradnje. V primerjavi s sistemom slanica-voda je naložba v sistem zrak-voda manjša, ker ni potrebe po polaganju geotermalnega kolektorja ali vrtanja za geotermalno sondo. Toplotne črpalke se lahko vgradijo znotraj in zunaj. Posebej varčuje s prostorom, ker je instalacija zunaj hiše. Samo regulacija je nameščena na steni v hiši.