Vitosol 141-FM – enostavno ogrevanje sanitarne vode

Solarni paket Vitosol 141-FM je posebaj primeren pri posodabljanju in novogradnji. Je pravilno dimenzioniran za uporabo v eno družinski hiši, v smislu velikosti, zmogljivosti in cene. Tako je na voljo okolju prijazna, učinkovita in gospodarno zanimiva rešitev za ogrevanje sanitarne vode z brezplačno sončno energijo.  

Paket je sestavljen iz dveh ravnih kolektorjev Vitosol 100-FM (tip SVKF/SVKG) in bivalentnega ogrevalnika vode Vitocell 100-B/-W. Je idealna dopolnitev pri zamenjavi kotla ali novogradnji, kjer je solarna termika postala že standard.  

Prednosti

  • Minimalni stroški energije zaradi solarnega ogrevanja vode 
  • Solarna regulacija integrirana v Solar-Divicon je predmonitrana na ogrevalnik vode
  • Ogrevalnik vode iz jekla, s Ceraprotect emajliranjem, je zaščiten proti koroziji  
  • Optimirani ravni kolektor z visoko selektivno absorbersko površino Thermprotect
  • ThermProtect varuje kolektor pred pregrevanjem
  • Zmanjšana poraba elektrike zaradi visoko učinkovite črpalke
Svetovanje

Partnerji v vaši bližini

Brezplačno, nezavezujoče in individualno svetovanje na vašem objektu.


ThermProtect preprečuje pregrevanje

Inteligentna plast na absorberju varuje kolektorje pred pregrevanjem. Tehnika ThermProtect, ki je patent podjetja Viessmann, pri dosegu določene temperature izklopi sončne kolektorje. Nad približno 75 °C se s spremembo strukture kristalov v absorberski plasti močno poviša oddajanje toplote in zmanjša moč kolektorjev. Tako je maksimalna temperatura v kolektorju mnogo nižja, s čimer se prepreči tvorba pare v solarnem krogotoku.

Z znižanjem temperature kolektorja se struktura kristalov povrne v prvotno stanje. Potem se ponovno absorbira 95 odstotkov sončne energije, ki zadeva kolektor in se pretvori v toploto. Samo preostalih 5 odstotkov se odbija. Sprememba strukture kristalov je neomejeno ponovljiva, funkcija je trajno na razpolago.

ThermProtect prinaša pri kolektorjih Vitosol 200-FM in Vitosol 100-FM, v primerjavi z običajnimi ravnimi kolektorji tudi višji donos, ker se njihova zmogljivost ne zmanjšuje in lahko ob vsakem času ponovno dovajajo toploto.

 

 

 


Bivalentni ogrevalnik vode s Ceraprotect emajliranjem

Ogrevalnik vode, z dolgo življensko dobo zaradi Ceraprotect emajliranja, vsebuje dve ogrevalni spirali za ogrevanje preko sončnih kolektorjev in dogrevanje preko ogrevalnega kotla. Za solarni ogrevalni krog je Solar-Divicon, s solarno regulacijo (Vitosolic 100, tip SD1 ali solarnim regulacijskim modulom SM1) že predmontiran v tovarni. Neprekinjena izolacija skrbi za minimalne toplotne izgube.

 

Bivalentspeicher Vitocell 100-B

Enostavna instalacija

Vse naprave in komponente so med seboj idealno usklajene, kar omogoča enostavno instalacijo. V primeru montaže v streho se ravni kolektorji pritrdijo direktno na strešno konstrukcijo. Za hidravlično priključitev obeh kolektorjev orodje ni potrebno. Uporabnik pridobi zraven nizkih investicijskih stroškov tudi kratki čas montaže tega solarnega paketa.

Izboljšana energijska učinkovitost v kombinaciji s sončnimi kolektorji in proizvajalcem toplote lahko v  pravilu doseže razred energijske učinkovitosti A+ za kompleten ogrevalni sistem. 


Subvencije

*Napotek glede vloge za subvencioniranje

Informacije in podatki, objavljeni preko spletnega povpraševanja, so skrbno izdelani. Vendar ne moremo jamčiti za pravilnost in popolnost podatkov. Merodajni so izključno veljavni zakoni, uredbe in direktive - pravno zavezujoče podatke dobite pri posameznih navedenih institucijah.

Zakonita pravica do subvencije ne obstaja. Izjeme lahko izhajajo iz zakonskih določil, npr. glede povračil za napajanje v omrežje po zakonu o obnovljivih energetskih virih in zakonu o soproizvodnji toplotne in električne energije.

Dodelitev subvencijskih sredstev lahko odobri izključno posamezen pristojni urad v okviru svojih razpoložljivih sredstev.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate aktualni seznam sončnih kolektorjev za subvencijo EKOSKLADA.

Seznam sončnih kolektorjev za subvencijo Ekoslada


esop-online.jpg

ESOP-Online

Mit ESOP-Online steht Ihnen ein Berechnungsprogramm für thermische Solaranlagen zur Verfügung, mit dem die verschiedenen Produktkonstellationen und -kombinationen verglichen und deren Wirtschaftlichkeit gegenüberstellt werden können.

Nach der Eingabe aller notwendigen Parameter berechnet ESOP die Richtwerte für die Einstrahlungsenergie und den daraus erzielbaren Systemertrag sowie den prozentualen Anteil der Deckung des Gesamtenergiebedarfs bei verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten.