Vitocell 100-L - z ločenim kompletom prenosnika toplote Vitotrans 222

Hranilnik tople sanitarne vode Vitocell 100-L tvori s prenosnikom toplote Vitotrans 222 (80, 120 in 240 kW) akumulacijsko ogrevalni sistem za ogrevanje sanitarne vode. Komplet prenosnika toplote vsebuje ploščni prenosnik toplote, armature in črpalke.

Kot pribor so dobavljive mešalne skupine, regulator temperature ter regulacija Vitotronic 200-H, tip HK1B ali HK3B. Celoten sistem se uporablja predvsem v naslednjih primerih oz. pogojih:

 • Ogrevalni krogotoki, za katere se zahtevajo nizke temperature povratka, ali pri katerih so temperature povratka omejene, npr. daljinsko ogrevanje ali kondenzacijski kotel. Zaradi velike temperaturne diference na strani sanitarne vode se na strani ogrevalne vode vzpostavi nizka temperatura povratka; ta okoliščina je v prid visoki stopnji kondenzacije pri koriščenju kondenzacijske tehnike.
 • Veliki akumulacijski volumni s časovno zamaknjenimi ogrevalnimi in odvzemnimi časi, npr. konični odvzem vode v šolah, športnih objektih, bolnišnicah, vojašnicah, socialnih ustanovah, večstanovanjskih objektih itd.
 • Kratkotrajno visoke konične kapacitete, tj. visoki odvzemi in različni časi dogrevanja, npr. ogrevanje sanitarne vode v kopališčih, športnih objektih, industrijskih obratih in klavnicah
 • Pomanjkanje prostora, saj je akumulacijsko ogrevalni sistem zmožen prenesti velike moči.


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

 • Proti koroziji zaščiten jeklen rezervoar ogrevalnika z emajliranjem Ceraprotect
 • Dodatna katodna zaščita z magnezijevo anodo, tokovna anoda dobavljiva kot pribor
 • Preprost vnos zaradi snemljive toplotne izolacije
 • Nizke toplotne izgube zaradi kakovostne neprekinjene toplotne izolacije
 • Električni grelni vstavek in ogrevalni vstavek za uporabo v povezavi s toplotnimi črpalkami sta dobavljiva kot pribor
 • V povezavi s kompletom prenosnika toplote Vitotrans 222 (pribor) kot akumulacijsko ogrevalni sistem je posebej primeren za kombinacijo s plinskimi kondenzacijskimi kotli
 • Ogrevanje vode na nastavljeno temperaturo tudi pri postopoma znižani temperaturi vtoka
 • Z zmogljivo črpalko za ogrevanje hranilniku in črpalko ogrevalne vode ter kompletno toplotno izolacijo
   
Beratung - kostenlos & unverbindlich

Partner vor Ort

Eine individuelle Beratung erhalten Sie bei Ihrem Viessmann Fachpartner vor Ort. Bitte geben Sie für die Suche Ihre Postleitzahl, für genauere Treffer Ihre komplette Anschrift ein.