Vitoligno 300-H – za lesne pelete ali lesne sekance


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Avtomatski kotel na biomaso
  • Veliko udobje zaradi avtomatskega vžiga
  • Gorivo se lahko dovaja z desne ali leve
  • Pretvorba goriva v toploto do 95 odstotkov
  • Avtomatsko odstranjevanje pepela v prevozni zaboj za pepel


Udobno avtomatsko obratovanje

Avtomatski kotel na biomaso Vitoligno 300-H predstavlja udobno ogrevalno centralo za oskrbo s toploto z lesnimi peleti ali lesnimi sekanci. Z močjo 50, 60, 80, 99 in 101 kW je dimenzioniran za novogradnjo in posodabljanje eno in dvostanovanjskih hiš kot tudi večstanovanjskih zgradb.

Številne avtomatske funkcije omogočajo posebej udobno obratovanje. Mednje sodita avtomatski vžig in avtomatsko odstranjevanje pepela z drsne rešetke in prenosnika toplote.


Nizke vrednosti emisij ustrezajo zahtevam v prihodnosti

Tudi v prihodnosti bo kotel Vitoligno 300-H izpolnjeval stroge okoljske predpise za ogrevanje z biomaso. Dolgo odgorevanje zagotavlja popolno zgorevanje z najnižjimi emisijami.

Ob tem je kotel izredno varčen in svojo moč natančno prilagaja posamezni potrebi po toploti.

Vitoligno-300-H-Video.jpg
Novi kotel na biomaso Vitoligno 300-H je zasnovan za raznoliko uporabo v srednjem območju moči. Ogrevalna centrala lahko po izbiri obratuje s peleti ali lesnimi sekanci. Številne avtomatske funkcije omogočajo posebej udobno obratovanje kotla Vitoligno 300-H.
Svetovanje

Partnerji v vaši bližini

Viessmannovi strokovni partnerji v vaši bližini vam nudijo brezplačno, neobvezujoče in individualno svetovanje - aplikacija za Slovenijo je še v izdelavi, hvala za razumevanje.


Subvencioniranje

*Napotek glede vloge za subvencioniranje

Informacije in podatki, objavljeni preko spletnega povpraševanja, so skrbno izdelani. Vendar ne moremo jamčiti za pravilnost in popolnost podatkov. Merodajni so izključno veljavni zakoni, uredbe in direktive - pravno zavezujoče podatke dobite pri posameznih navedenih institucijah.

Zakonita pravica do subvencije ne obstaja. Izjeme lahko izhajajo iz zakonskih določil, npr. glede povračil za napajanje v omrežje po zakonu o obnovljivih energetskih virih in zakonu o soproizvodnji toplotne in električne energije.

Dodelitev subvencijskih sredstev lahko odobri izključno posamezen pristojni urad v okviru svojih razpoložljivih sredstev.

 

Prerez proizvoda Vitoligno 300-H, 50 do 60 kW

Pregled

Moč
50, 60, 80, 99 in 101 kW
Izkoristek
do 95 %
Gorivo
icon-biomasse.png
Peleti, lesni sekanci
Področje uporabe
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Enostanovanjska hiša/dvostanovanjska hiša/večstanovanjski objekt, gospodarski obrat, občine, novogradnja in posodabljanje
Upravljanje
Vremensko vodena regulacija kotlovnega krogotoka Ecotronic z menijskim vodenjem in besedilnim prikazom. V povezavi z digitalno regulacijo Vitotrol 350 je možna razdelitev toplote na do 24 ogrevalnih krogotokov.
Ogrevanje sanitarne vode
Potreben(-ni) je/so dodatni ogrevalnik(-i) sanitarne vode, da je zagotovljeno veliko udobje tople vode
Dodatne značilnosti
Zaradi stoječe razporeditve prenosnika toplote se odlaga le malo pepela, kar omogoča dolge intervale med čiščenji
Vitoligno_300-H-50kW-Schnitt.png

Prerez proizvoda Vitoligno 300-H, 80 do 101 kW

Pregled

Moč
50, 60, 80, 99 in 101 kW
Izkoristek
do 95 %
Gorivo
icon-biomasse.png
Peleti, lesni sekanci
Področje uporabe
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Enostanovanjska hiša/dvostanovanjska hiša/večstanovanjski objekt, gospodarski obrat, občine, novogradnja in posodabljanje
Upravljanje
Vremensko vodena regulacija kotlovnega krogotoka Ecotronic z menijskim vodenjem in besedilnim prikazom. V povezavi z digitalno regulacijo Vitotrol 350 je možna razdelitev toplote na do 24 ogrevalnih krogotokov.
Ogrevanje sanitarne vode
Potreben(-ni) je/so dodatni ogrevalnik(-i) sanitarne vode, da je zagotovljeno veliko udobje tople vode
Dodatne značilnosti
Zaradi stoječe razporeditve prenosnika toplote se odlaga le malo pepela, kar omogoča dolge intervale med čiščenji
Vitoligno-300-H-Schnitt.png

warmwasserspeicher.jpg

Med seboj usklajeno: Sistemska tehnika

"Celota je več, kot le vsota posameznih delov". V skladu s tem načelom podjetje Viessmann ne ponuja le posameznih ogrevalnih komponent, ki izpolnjujejo visoke Viessmannove standarde glede kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti. Prav nasprotno, vsi naši proizvodi so vključeni v usklajen celostni sistem, v katerem se vsaka komponenta do potankosti prilega vsem drugim komponentam. Kajti le do popolnosti razdelano součinkovanje v sistem integriranih komponent lahko izkoristi celoten zmogljivostni potencial inovativne vrhunske tehnike.

Viessmannova sistemska tehnika zajema vse, s čimer se ponaša zanesljivo in gospodarno ogrevanje. Od regulacije Vitotronic z brezžičnim daljinskim upravljanjem preko zmogljivih ogrevalnikov sanitarne vode Vitocell za največje udobje tople vode pa vse do kakovostnih solarnih sistemov za varčno podporo ogrevanja.