Vitoligno 200-S – kakovosten lesno uplinjevalni kotel


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Nalagalni prostor za 50 cm dolga polena
  • Enostavna in menijsko vodena regulacija
  • Zgorevanje s posebej nizkimi emisijami
  • Dobra alternativa k oljnemu in plinskemu ogrevanju
  • Zelo udobno upravljanje zaradi avtomatskega vžiga (opcija)


Hitro zagrevanje in zvezno reguliranje

Lesno uplinjevalni kotel za polena Vitoligno 200-S predstavlja dobro alternativo k oljnemu ali plinskemu ogrevanju. Primeren je predvsem za nove ali posodobljene enostanovanjske in dvostanovanjske hiše.

V velik nalagalni prostor iz plemenitega jekla se lahko naložijo do 50 cm dolga polena. Z dolgim vzvodom je mehansko čiščenje ogrevalnih površin hitro opravljeno. Pepel je potrebno izprazniti le vsaka dva tedna.

Ogrevalna moč se lahko zvezno in zanesljivo prilagaja dejanski potrebi po toploti.

Učinkovito odsesavanje tlilnega plina za dolaganje polen brez dima po odgoritvi.


Svetovanje

Partnerji v vaši bližini

Viessmannovi strokovni partnerji v vaši bližini vam nudijo brezplačno, neobvezujoče in individualno svetovanje.


Subvencioniranje

*Napotek glede vloge za subvencioniranje

Informacije in podatki, objavljeni preko spletnega povpraševanja, so skrbno izdelani. Vendar ne moremo jamčiti za pravilnost in popolnost podatkov. Merodajni so izključno veljavni zakoni, uredbe in direktive - pravno zavezujoče podatke dobite pri posameznih navedenih institucijah.

Zakonita pravica do subvencije ne obstaja. Izjeme lahko izhajajo iz zakonskih določil, npr. glede povračil za napajanje v omrežje po zakonu o obnovljivih energetskih virih in zakonu o soproizvodnji toplotne in električne energije.

Dodelitev subvencijskih sredstev lahko odobri izključno posamezen pristojni urad v okviru svojih razpoložljivih sredstev.

Prerez proizvoda

Pregled

Moč
20 do 50 kW
Izkoristek
do 92 %
Gorivo
icon-biomasse.png
Polena do dolžine 50 cm
Področje uporabe
icon-wohngebaeude.png icon-kommunen.png
Enostanovanjska/dvostanovanjska hiša, novogradnja in posodabljanje
Upravljanje
Menijsko vodena kotlovska regulacija z upravljanjem ogrevanja hranilnika, opcijsko daljinsko upravljanje z zaslonom na dotik
Ogrevanje sanitarne vode
Potrebe je multivalentni hranilnik ogrevalne vode, da je zagotovljeno veliko udobje tople vode
Dodatne značilnosti
Preprosto, mehansko čiščenje ogrevalnih površin preko vzvoda, dolgi intervali med čiščenji, npr. praznjenje pepela samo pribl. vsaka 2 tedna
Vitoligno-200-S-Schnitt.png

warmwasserspeicher.jpg

Med seboj usklajeno: Sistemska tehnika

"Celota je več, kot le vsota posameznih delov". V skladu s tem načelom podjetje Viessmann ne ponuja le posameznih ogrevalnih komponent, ki izpolnjujejo visoke Viessmannove standarde glede kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti. Prav nasprotno, vsi naši proizvodi so vključeni v usklajen celostni sistem, v katerem se vsaka komponenta do potankosti prilega vsem drugim komponentam. Kajti le do popolnosti razdelano součinkovanje v sistem integriranih komponent lahko izkoristi celoten zmogljivostni potencial inovativne vrhunske tehnike.

Viessmannova sistemska tehnika zajema vse, s čimer se ponaša zanesljivo in gospodarno ogrevanje. Od regulacije Vitotronic z brezžičnim daljinskim upravljanjem preko zmogljivih ogrevalnikov sanitarne vode Vitocell za največje udobje tople vode pa vse do kakovostnih solarnih sistemov za varčno podporo ogrevanja.

Bedienungsanleitung.jpg
Navodila za rokovanje

Spletno preverjanje

Finanzierung.jpg
Ugodno do novega ogrevanja

Financiranje