Zaveza varovanju okolja

Kot družinsko podjetje v tretji generaciji in mednarodni vodilni proizvajalec ogrevalne tehnike nismo zavezani samo naši družbeni odgovornosti, temveč tudi odgovornosti za zagotovitev varnosti prihajajočih generacij. Stalno izboljševanje ukrepov za varovanje virov in okolja v smislu trajnostnega ravnanja je zato pomemben del filozofije našega podjetja.  


emas.jpg

Okoljsko upravljanje že dolgo uveljavljeno

Že desetletja uresničujemo koncept integriranega varovanja okolja v celotni vrednostni verigi. V postopkih in proizvodih integrirano varovanje okolja ima absolutno prednost pred naknadnim odstranjevanjem že nastale škode. Že več let uveljavljeno okoljsko upravljanje organizira in nadzoruje izvajanje okoljske politike.

Nenehno preverjamo doseganje ciljev okoljske politike. V Nemčiji so vse lokacije podjetja Viessmann in prodajna mesta certificirani po standardu DIN EN ISO 14001. Kot prvo podjetje v panogi ogrevalne tehnike in drugo podjetje v zvezni republiki je bilo podjetje Viessmann leta 1995 s svojimi lokacijami v Allendorfu certificirano po strogem sistemu okoljskega pregleda EMAS.


Energetsko učinkoviti in do okolja prijazni proizvodi

Predvsem pri razvoju naših proizvodov dajemo velik poudarek na element "trajnosti". Že pri zasnovi pazimo na varčno rabo virov surovin v proizvodnem postopku. Med obratovanjem sta za proizvajalce toplote značilna visok termični izkoristek in dolga življenjska doba. Na koncu njihove tehnične življenjske dobe proizvode Viessmann strokovno recikliramo in dragocene surovine znova uporabimo v proizvodnem in reciklažnemu ciklu.

Za svoje tehnološke inovacije in vzorno zavzemanje na področju varovanja okolja je podjetje Viessmann prejelo več priznanj, med drugim "evropsko okoljsko nagrado" kot "svetla točka" okoljskega zavezništva Hessen. Od nemške agencije za energijo (dena) je prejelo nagrado "Energy Efficiency Award" za centralo rekuperacije toplote v okviru projekta "Učinkovitost Plus".

auszeichnungen.jpg

nachhaltigkeitspreis.jpg

Trajnostni projekt "Učinkovitost Plus"

V središču trenutnega zavzemanja na področju trajnosti je vodilni projekt "Učinkovitost Plus", ki temelji na celostnem konceptu za varovanje podnebja, učinkovito rabo virov in zagotavljanje lokacije. Na ta način nismo samo izboljšali učinkovitosti dela in materialov v proizvodnji, temveč tudi energetsko učinkovitost na strani proizvajalcev in porabnikov. Rezultat je 40-odstotni prihranek fosilne energije in za tretjino manjše emisije CO2. Tako nam je uspelo potrebo po energiji ločiti od produktivnosti.

Leta 2009 je podjetje prejelo nemško nagrado za trajnost za "najbolj trajnostno nemško proizvodnjo v letu 2009", 2011 nemško nagrado za trajnost za "najbolj trajnostno nemško blagovno znamko 2011" in 2013 nagrado za trajnost 2013 za "vzorno učinkovito rabo virov".

nabu.png

S sporazumom o sodelovanju z Nemško zvezo za varstvo narave (NABU) poudarjamo našo trajno okolju prijazno usmerjenost.