Energetska politika

Na osnovi temeljnih načel podjetja Viessmann določa energetska politika naslednja načela delovanja za vse sodelavce Viessmann Group.

Energetski cilj

Viessmann Group se je s to energetsko politiko zavezala še naprej zmanjševati potrebo po energiji in s tem tudi emisije CO2. Osnova za to so strateški energetski cilji. Najvišje vodstvo posameznega podjetja skupine vsako leto določi te cilje v dogovoru z nadrejenimi cilji skupine podjetij. Osnova za določanje ciljev so podatki porabe ob upoštevanju vremenskih in proizvodnih dejavnikov ter gospodarnost posameznih odločitev z vidika trajnosti.

Stalno izboljševanje energetske zmogljivosti

Stremimo k stalnemu izboljševanju energetske zmogljivosti. Minimum je pri tem upoštevanje zakonsko določenih zahtev.

Trajnost

Odločitve energetske pomembnosti sprejemamo tudi ob upoštevanju trajnostnih vidikov. Kjer je to smiselno, izdelamo ocene življenjskega cikla.

Sodelavci

Za izvajanje energetske politike je pomembno sodelovanje vseh sodelavcev. Sodelavci podjetij družbe so podrobno obveščeni, obveščeni so o energetskih vprašanjih in vključeni v program upravljanja z energijo.

Obseg, viri

Energetski cilji podjetja se v enaki meri nanašajo na vsa področja v podjetju, vse dejavnosti in postopke.
Najvišje vodstvo Viessmann Group daje na razpolago vse vire in informacije, ki so potrebne za izvajanje energetske politike ter doseganje strateških in operativnih ciljev

Javnost

Javnost redno obveščamo o energetskih vidikih, porabi energije in programu upravljanja z energijo v Viessmann Group.

Emisije

Emisijske cilje za Viessmann Group določamo v povezavi z energetskimi cilji. Zmanjšanje emisij vedno dosegamo s povečanjem energetske učinkovitosti in nenehno povečanje deleža obnovljivih virov energije.

Nadzor

Upoštevanje energetske politike redno preverja in ocenjuje najvišje vodstvo Viessmann Group.

Energija - nadzor

Porabo energije v podjetjih družbe nenehno merimo in nadzorujemo. Pomembne energetske vidike redno določamo, preverjamo in javljamo.