Vitobloc 200 tip EM-70/115


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Preverjena tehnika z več kot 2500 moduli Vitobloc 200 v uporabi
  • Gotovo ožičena in tovarniško preverjena
  • Motorji z mirnim tekom s tripotnim katalizatorjem
  • Zanesljivi sistemi daljinskega nadzora in avtomatizacije
  • Privlačni programi subvencij


Zanesljiva tehnika

Moduli SPTE Vitobloc 200 EM-70/115 zagotavljajo 70 kWel in 115 kWth. S priključenim kondenzacijskim prenosnikom toplote tipa Vitotrans 200 AC je ogrevalnemu sistemu mogoče dovesti več kot dodatnih 22 kWth.

Naprave SPTE so idealne pri stalni potrebi po toploti, če je na voljo dolg obratovalni čas za proizvajanje električne energije.

S svojo močjo je naprava Vitobloc 200 ustrezna za novogradnje in posodabljanje v industrijskih in gospodarskih obratih ter občinah.


Zanesljiva in gospodarna

Vitobloc 200 izpolnjuje zahtevne tehnične priključne pogoje (TAB) distributerjev električne energije. Serijska oprema vključuje zagonske akumulatorje in sinhrone generatorje, s katerimi lahko SPTE prevzame tudi omrežno nadomestno obratovanje.

Daljši intervali vzdrževanja zaradi integriranega dovoda mazalnega olja zmanjšajo obratovalne stroške in čase mirovanja. V celoti za priključitev pripravljene in tovarniško testirane enote zagotavljajo minimalne instalacijske posege in preverjene vrednosti moči.*Napotek glede vloge za subvencioniranje

Informacije in podatki, objavljeni preko spletnega povpraševanja, so skrbno izdelani. Vendar ne moremo jamčiti za pravilnost in popolnost podatkov. Merodajni so izključno veljavni zakoni, uredbe in direktive - pravno zavezujoče podatke dobite pri posameznih navedenih institucijah.
Zakonita pravica do subvencije ne obstaja. Izjeme lahko izhajajo iz zakonskih določil, npr. glede povračil za napajanje v omrežje po zakonu o obnovljivih energetskih virih in zakonu o soproizvodnji toplotne in električne energije.
Dodelitev subvencijskih sredstev lahko odobri izključno posamezen pristojni urad v okviru svojih razpoložljivih sredstev.

Prerez proizvoda

Vitobloc-200_EM-50-70-140-Schnitt.png