Vitobloc 200 tip BM-366/437 – naš najmočnejši modul SPTE na bioplin


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Obratovanje na bioplin; priprava biometana ni potrebna
  • Gotovo ožičena in tovarniško preverjena
  • Serijsko z omrežnim nadomestnim obratovanjem
  • Zanesljivi sistemi daljinskega nadzora in avtomatizacije


Visoka zmogljivost za lokalna ogrevalna omrežja

Modul SPTE Vitobloc 200 BM-366/437 zagotavlja 366 kWel in 437 kWth moči in je v obratovanju na bioplin najmočnejši agregat v našem programu.

Mogoče ga je neposredno povezati z napravo na bioplin. Priprava bioplina pri biometanu ni potrebna.

Nastala toplota pri obratovanju se preko lokalnega ogrevalnega omrežja posreduje porabnikom. Prav tako proizvedena električna energija se uporabi v bioplinski napravi ali pa se vključi v javno omrežje.


Tovarniško gotovo ožičeno

Vitobloc 200 izpolnjuje zahtevne tehnične priključne pogoje (TAB) distributerjev električne energije.

Serijska oprema vključuje zagonske akumulatorje in sinhrone generatorje, s katerimi lahko SPTE prevzame tudi omrežno nadomestno obratovanje.

V celoti za priključitev pripravljene in tovarniško testirane enote zagotavljajo minimalne instalacijske posege in preverjene vrednosti moči.