Vitobloc 200 tip BM-36/66 – okolju prijazen modul SPTE na bioplin


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Obratovanje na bioplin; priprava biometana ni potrebna
  • Gotovo ožičena in tovarniško preverjena
  • Serijsko z omrežnim nadomestnim obratovanjem
  • Zanesljivi sistemi daljinskega nadzora in avtomatizacije
  • Privlačni programi subvencij


Specialist za lokalna ogrevalna omrežja

Modul SPTE Vitobloc 200 BM-36/66 zagotavlja moč 36 kWel in 66 kWth. Ustrezen je za obratovanje na bioplin. V kombinaciji z bioplinsko napravo je še posebej ustrezen za uporabo v lokalnih ogrevalnih omrežjih.

Tako se lahko nastala toplota posreduje porabnikom, medtem ko se proizvedena električna energija v bioplinski napravi lahko uporabi v druge namene.


Tovarniško gotovo ožičeno

Vitobloc 200 izpolnjuje zahtevne tehnične priključne pogoje (TAB) distributerjev električne energije.

Serijska oprema vključuje zagonske akumulatorje in sinhrone generatorje, s katerimi lahko SPTE prevzame tudi omrežno nadomestno obratovanje.

V celoti za priključitev pripravljene in tovarniško testirane enote zagotavljajo minimalne
instalacijske posege in preverjene vrednosti moči.

Prerez proizvoda

Vitobloc-200_BM-36-55-Schnitt.png