Vitobloc 200 tip BM-55/88 – SPTE na bioplin v območju srednjih zmogljivosti


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Obratovanje na bioplin; priprava biometana ni potrebna
  • Gotovo ožičena in tovarniško preverjena
  • Serijsko z omrežnim nadomestnim obratovanjem
  • Zanesljivi sistemi daljinskega nadzora in avtomatizacije
  • Privlačni programi subvencij


SPTE z nizkimi emisijami za lokalna ogrevalna omrežja

Moduli SPTE Vitobloc 200 BM-55/88 zagotavljajo 55 kWel in 88 kWth moči. Ustrezni so za obratovanje na bioplin. V kombinaciji z bioplinsko napravo so še posebej ustrezni za uporabo v lokalnih ogrevalnih omrežjih.

Tako se lahko nastala toplota posreduje porabnikom, medtem ko se proizvedena električna energija v bioplinski napravi lahko uporabi ali vključi v javno omrežje.


Tovarniško gotovo ožičeno

Vitobloc 200 izpolnjuje zahtevne tehnične priključne pogoje (TAB) distributerjev električne energije.

Serijska oprema vključuje zagonske akumulatorje in sinhrone generatorje, s katerimi lahko SPTE prevzame tudi omrežno nadomestno obratovanje.

V celoti za priključitev pripravljene in tovarniško testirane enote zagotavljajo minimalne instalacijske posege in preverjene vrednosti moči.

Prerez proizvoda

Vitobloc-200_BM-36-55-Schnitt.png