Holzfeuerungsanlagen.jpg

Biomasa kot gorivo

Biomasa kot gorivo ni podvržena cenovnih nihanjem, tako kot fosilna goriva, in s svojo sonaravno sestavo ter okolju prijazno razgradnjo brez tvorjenja CO2 predstavlja velik doprinos k svetli prihodnosti.

Kurilne naprave na les

Vrsto kurilnega sistema določajo vrsta goriva in druge specifične zahteve stranke. Na voljo so kurilni sistem z ravno podajno rešetko, kurilni sistem s spodnjim podajanjem z dvojno rešetko, vpihovalni sistem ali poseben sistem kurjave – vsakič tudi kot različica Low Nox za znižanje emisij dušikovih oksidov.