Holzfeuerungsanlagen.jpg

Biomasa kot gorivo

Biomasa kot gorivo ni podvržena cenovnih nihanjem, tako kot fosilna goriva, in s svojo sonaravno sestavo ter okolju prijazno razgradnjo brez tvorjenja CO2 predstavlja velik doprinos k svetli prihodnosti.