Trajnostna novogradnja z inovativno ogrevalno tehniko podjetja Viessmann

Podjetje Schnepf Planungsgruppe Energietechnik pri svoji novi upravni zgradbi stavi na učinkovitost in obnovljive energije

Prepoznati izzive pomanjkanja virov in zaščite podnebja, jih sprejeti in pri tem najti rešitve za obnovljive energije – v ta koncept verjame Klaus Schnepf lastnik podjetja Schnepf Planungsgruppe Energietechnik. Podjetnik iz kraja Nagold ob tem doda: "Čisto preprosto bi rad skromno prispeval k uspehu energijskega preobrata".

Mejnik na tej poti je podjetnik postavil točno na svoj 65. rojstni dan: Otvoritev nove upravne zgradbe, ki je opremljena z inovativno ogrevalno tehniko podjetja Viessmann. Sistem hladilnika ledu daje energijo, ki jo toplotna črpalka celo leto porablja za ogrevanje in hlajenje dvonadstropne novogradnje.

Okoljski minister pride na otvoritveno slovesnost

Na otvoritveno slovesnost v kraj Nagold je prišlo več kot 140 gostov s področja gospodarstva in politike. Tam na hribu Wolfsberg je nastal nov dom podjetja. Gospod Schnepf prehiteva čas kot pionir pri temi zaščite okolja in podnebja. Njegov vodilni projekt je poskrbel za vznemirjenje celo v Berlinu, tako da se je nemški okoljski minister Peter Altmaier odpravil v pokrajino Schwarzwald, da bi počastil uspehe podjetnika pri razvoju in uporabi obnovljivih energij.

Altmaierjev sodelavec, Hans-Joachim Fuchtel, državni sekretar na nemškem ministrstvu za delo in poslanec v Bundestagu v volilnem okrožju Calw/Freudenstadt je dodal, da se je s skupino podjetij Schnepf kraj Nagold razvil v pomemben center energetske tehnologije. Kako je to konkretno videti v novi upravni zgradbi, je Klaus Schnepf predstavil svojim gostom.

Nove poti v tehniki zgradb

Nova zgradba podjetja ima skupno površino 2 500 m², od katere bo skupina Schnepf sama uporabljala pribl. 1 500 m², še dodatno razpoložljiva površina s pisarniškimi prostori s pribl. 1 000 m² pa bo najprej oddana v najem v posameznih odsekih.

"Seveda bomo pri tehnologiji sistemov za zgradbo ponovno izbrali povsem nove poti," poudarjata vodilna družbenika Alexander Schädel in Alexander Schillsott.

Sistem toplotnih črpalk s hranilniki ledu

Celotno zgradbo ogreva in hladi pribl. 400 m³ velik podzemni sistem solarnih hranilnikov ledu prek visoko zmogljivih toplotnih črpalk podjetja Viessmann. Pri tako moderni pisarniški zgradbi je pomembno, da je poleg ustrezne toplotne moči na voljo tudi ustrezna hladilna moč.

To je možno učinkovito in z nizkimi obratovalnimi stroški doseči s hranilnikom ledu. V ogrevalni periodi se vodi v hranilniku odvaja ogrevalna energija. Do konca zime voda zmrzne in je nato do konca poletja na voljo za hlajenje. Poleg hranilnika ledu in pripadajočega solarnega zračnega absorberja kot vira toplote za toplotno črpalko Vitocal 350-G Pro podjetja Viessmann ima moderna pisarniška zgradba za ogrevanje in hlajenje tudi fotonapetostni sistem podjetja Viessmann in aktiviranje betonskega jedra podjetja Uponor. Inteligenten regulacijski sistem skrbi za optimizirano porabo in dobro klimo v prostorih.

Načrtovanje učinkovitih zgradb za številne panoge

Zaradi hitre širitve njegovega podjetja, še posebej z naraščanjem naročil iz tujine, je novogradnja postala nujna, razloži Schnepf ob dejstvu, da šele leta 1981 otvorjena upravna zgradba vsem zahtevam že danes ni bila več kos. Tako bo število zaposlenih naraslo na 50, zgradba pa nudi prostor za nadaljnje širitvene načrte. 75 do 80 odstotkov dobička družba ustvari v Evropi, preostalih 20 do 25 odstotkov pa v azijskih državah, kot so Kitajska, Malezija in Vietnam.

Novogradnja ni bila potrebna le zaradi vedno močnejše internacionalizacije posla, temveč tudi zaradi razširjenega spektra storitev. Tako podjetje poleg dozdajšnjih storitev sedaj nudi tudi načrtovanje na področju elektrotehnike, protipožarne zaščite in simulacije zgradb. Stranke podjetja Schnepf je najti v mnogih panogah, na primer v farmacevtski industriji, v klasičnem srednjem sloju ali v občinskem sektorju. Okrožja ali mesta v celi Nemčiji pri družbi za načrtovanje naročajo storitve v povezavi z gradnjo ali sanacijo bolnic.

Varovanje virov kot prispevek k energijskemu preobratu

S svojo novo upravno zgradbo je skupina Schnepf uresničila svoj lastni paradni projekt trajnostne gradnje. To je za inženirja nekaj samoumevnega, vendar tako kot svojim projektantom želi dolžnost za varovanje virov in zaščito podnebja naložiti tudi občinam: Od vsakogar se pričakuje, da bo po svoje prispeval k energijskemu preobratu.

On sam je okrog sebe zbral angažiran, mlad in kompetenten tim navdušenih inženirjev. V svoji ekipi je dva strokovnjaka izbral za svoja naslednika. Kot vodilna delničarja in partnerja Alexander Schädel in Alexander Schillsott že štiri leta z bokom ob boku delata z lastnikom podjetja, ki je ponosen na to, da je zvesto šel po svoji poti. Po zaključku šolanja in usposabljanju za obrtnika je postal mojster. Temu je sledilo izobraževanje na visoki šoli na področju oskrbne tehnologije. Povabilo okoljskega ministra Altmaierja na srečanje strokovnjakov v Berlinu v zvezi z otvoritvijo nove zgradbe je "doživel kot imenovanje v viteza". Klaus Schnepf nadaljnje ideje razvija tudi iz tega razloga: Vsa nemška veleposlaništva vsem svetu želi oskrbovati z obnovljivimi energijami in pri tem energetski preobrat tržiti kot izvozno uspešnico – to je projekt za strokovnjake za načrtovanje iz kraja Nagold.

Slike:

Slika 1:

Lasten paradni projekt: Nova upravna zgradba skupine za načrtovanje Schnepf iz kraja Nagold se v celoti ogreva in hladi z obnovljivimi energijami in s tem aktivno prispeva k energetskemu preobratu.

Slika 2:

Klaus Schnepf, poslovodja skupine za načrtovanje Schnepf (levo), in prof. dr. Martin Viessmann pred sistemom toplotnih črpalk v energetski centrali nove zgradbe podjetja.

Januar 2014


Slike k sporočilu za javnost