Priznanje za Viessmann: 20 let sistematičnega angažmaja za okolje z EMAS 

Pred 20 leti so po Evropi uvedla prva podjetja okoljski managment sistem EMAS. Na prireditvi v Berlinu sta nemško ministrstvo za okolje in nemška industrijska/obrtna zbornica (DIHK) ocenila da je managment varovanja okolja podjetja Viessmann Group, s svojimi tovarnami na sedežu podjetja v kraju Allendorf (Eder) najstarejše, odkar deluje sistem EMAS.

Priznanje za okoljske pionirje

Sekretar ministrstva za okolje, g. Gunther Adler, kakor tudi direktor zbornice DIHK - dr. Martin Wansleben sta predala priznanje desetim podjetjim, ki sodelujejo kot pionirji od leta 1995 v evropskem okoljskem managment sistemu EMAS. „Več kot  800.000 zaposlenih, v več kot 1.900 proizvodnih mestih in organizacij v Nemčiji, dajejo svoj prostovoljni prispevek k družbeni odgovornosti podjetij“, je ocenil državni sekretar Adler EMAS udeležence. „EMAS je zaščitni znak za kulturo podjetja usmerjeno v varovanje okolja; kontinuirano izboljševanje iz samoiniciativa odlikuje udeležence EMAS , tako govori glavni direktor zbornice DIHK-dr. Martin Wansleben.

Zahteven sistem za trajnostni okoljski managment 

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je svetovno najbolj zahteven seistem za trajnostni okoljski managment. EMAS-udeleženci delujejo po standardiziranem sistemu okoljskega managmenta, po standardu ISO 14001 in se vsako leto preverjajo s strani države priznanih in neodvisnih okoljskih ocenjevalcev. V njihovih letnih okoljskih poročilih, natančno obveščajo javnost s svojimi podatki o okolju, virih, porabi energije, emisijah, odpadkih itd. Prav tako določajo okoljske cilje in informirajo, kako se lahko kontinuirano in sistematično izboljša področje varovanja okolja.

V Viessmann Grupp se EMAS-a udeležujejo zraven podetij iz Allendorfa tudi tovarne v Berlinu, tovarna WESO, kakor tudi tovarne v sklopu Viessmann hladilne tehnike Hof.

Tekst k sliki:

Gunther Adler, državni sekretar ministrstva za okolje (levo) in glavni direktor zbornice DIHK-dr. Martin Wansleben (desno) izročata priznanje za 20 let sistematičnega okoljskega angažmaja na pooblaščenca podjetja Viessmann Guida Schwaba.

Junij 2015
 


Bilder zum Pressetext