Razbremenitev občinskih proračunov z učinkovitimi tehnologijami

Zveza, dežele in občine skupaj proizvajajo približno 43 milijonov ton emisij CO2. Več kot 70 odstotkov od tega predstavljajo emisije zaradi oskrbe približno 180.000 javnih zgradb v Nemčiji z električno energijo. Pri tem nastanejo za občine veliki stroški: približno 3,4 milijarde evrov je treba letno nameniti za električno energijo in toploto, od tega polovico za obratovanje splošnih šol.

Uporaba učinkovitih energetskih sistemov ni samo pomemben prispevek k razbremenitvi občinskih proračunov, temveč prispeva tudi k varovanju okolja. Kompletna ponudba Viessmann za občine poleg sistemskih rešitev za vse nosilce energije vključuje tudi celostne koncepte za lokalna ogrevalna omrežja, rešitve za stanovanja in bioenergetske vasi. Ponudbo dopolnjujejo obsežne storitve, od svetovanja/načrtovanja preko instalacije in izročitve v obratovanje do vzdrževanja.


Najpomembnejše povezave

Tukaj najdete povezave do tem, ki bi vas lahko zanimale.

Program proizvodov za občine

Kompletna ponudba za občine in lokalna ogrevalna omrežja

naprej
kommunen-bioenergiedorf.jpg

Program proizvodov za gospodarske obrate

Proizvodi za uporabo v gospodarskih obratih

Program proizvodov za industrijske obrate

Program proizvodov za industrijo

naprej

Reference

Ogrevalna tehnika za vse zahteve

naprej

Prospektanforderung

Fordern Sie hier kostenfrei Prospekte an.

weiter

Kontakt

Ihre Ansprechpartner für unser Komplettangebot für Kommunen und Nahwärmenetze

weiter