Vitomax 200-RW – kotli za koriščenje odpadne toplote za proizvajanje vroče vode


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Koriščenje odvajane toplote in prihranki pri stroških energije
  • Optimalno obratovanje v kombinaciji s plinskimi turbinami in napravami za soproizvodnjo toplote in električne energije
  • Na voljo z dodatnim kuriščem ali brez
  • Nizke sevalne izgube zaradi optimalne toplotne izolacije
  • Osnovni okvir za velikopovršinski prenos bremena na tla


Vroča voda iz vročih dimnih plinov in tokov odvodnega zraka

Kotel za koriščenje odpadne toplote Vitomax 200-RS proizvaja vročo vodo. V ta namen uporablja vroče dimne pline iz procesov zgorevanja ali vroče tokove odvodnega zraka v industrijski proizvodnji.

Zaradi naraščajočih stroškov energije so kotli za koriščenje odpadne toplote še posebej učinkoviti v kombinaciji s plinskimi turbinami in napravami za soproizvodnjo toplote in električne energije, saj se tako energetsko koristijo odvodni zrak oz. dimni plini.

S tem privarčujete pri uporabi fosilnih goriv in zmanjšate obratovalne stroške.

Kotli za koriščenje odpadne toplote Viessmann so na voljo v dveh vrstah izvedbe:

  • Kotli z izključnim koriščenjem vročih dimnih plinov oz. tokov odvodnega zraka
  • Proizvajalci pare s koriščenjem odpadne toplote s konvencionalno kurjavo

Za katero izvedbo kotla se odločite, je odvisno od posameznega projekta.

Prerez proizvoda

Vitomax-200-RW-Schnitt.png