Impresum in pravna opozorila

Izdajatelj: Viessmann d.o.o.

Cesta XIV. divizije 116a, 2000 Maribor 

Telefon: +386 2 480 55 50
Telefaks: + 386 2 480 55 60
E-pošta: info@viessmann.si

Podjetje Viessmann d.o.o., je hčerinsko podjetje matičnega podjetja Viessmann Werke Allendorf. Viessmann d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo s sedežem Cesta XIV. divizije 116a, SI-2000 Maribor, številka vpisa v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru 1/09638/00, osnovni kapital 250.376,00 EUR. Osebna odgovornost s strani direktor podjetja Etbin Stropnik.

Spletne strani Viessmann so bile sestavljene izredno skrbno. Kljub temu skupina Viessmann ne odgovarja za napake ali netočnosti vsebovanih informacij. Izključeno je kakršno koli jamstvo za škodo, če ta ne temelji na naklepih ali hudi malomarnosti skupine Viessmann.

Viessmann si pridržuje pravico do tega, da vsebino svoje spletne strani lahko kadar koli prosto in po svoji volji spremeni brez predhodnega obvestila.

Spletne strani Viessmann vsebujejo povezave na druge spletne strani. Viessmann ne odgovarja za strategijo varovanja podatkov in vsebino teh spletnih strani.