Vitomax 200-LW M64A – vroča voda do 120 °C


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Zgorevanje z malo škodljivih snovi z nizkimi emisijami dušikovih oksidov
  • Varni odvod toplote; preprosta hidravlična vključitev
  • Nizke sevalne izgube zaradi optimalne toplotne izolacije
  • Stikalna omara Vitocontrol za vse za kotel specifične regulacijske in krmilne priprave
  • Dopusten v skladu z Direktivo o tlačni opremi 97/23/ES ali Direktivo o plinskih napravah 90/396/EGS


Preverjen in zanesljiv

Vitomax 200-LW M64A je vročevodni kotel za temperature vtoka do 120 °C, obratovalnim tlakom 6, 10 in 16 bar ter toplotno močjo od 8,0 do 20,0 MW.

Nizkonapetostna konstrukcija zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Obširne vodne stene in velika količina vode kotla skrbijo za dobro lastno cirkulacijo in varno odvajanje toplote. Tako dodatne kotlovske črpalke niso potrebne. Nizki upori na strani ogrevalnih plinov zaradi optimalne oblike ogrevalnih površin in dimne cevi.


Čas je denar

To še posebej velja za industrijske in gospodarske obrate, kjer morajo biti ogrevalne centrale pogosto pripravljene za obratovanje v najkrajšem možnem času, da se tako pravočasno zagotovi toplota za proizvodnjo.

Konfekcionirana oprema za zaščito do 110 °C in 120 °C zmanjša čas načrtovanja in prihrani stroške.

Kontakt

Kontaktna oseba

Pristojen inženir za prodajo in načrtovanje vam bo z veseljem pomagal in vam svetoval.

g. Branko Perkovič

+386 2 480 55 69 Pošiljanje elektronske pošte