Vitoflex 350-VFE – specialist za žagovino


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Kurišče z vpihovanjem goriva za žagovino in oblance
  • Vsebnost vlage goriva do 15 %
  • Majhen delež pepela zaradi zgorevanja z vpihovanjem zraka
  • Zasnovan za obratovanje pod polnim bremenom
  • Moči od 850 do 13000 kW


Omogoča uporabo žagovine kot gorivo

Vitoflex 350-VFE je zanesljiv avtomatski ogrevalni kotel na les. S svojim kuriščem z vpihovanjem goriva in visokotemperaturnim zgorevanjem z vpihovanjem zraka je idealno zasnovan za žagovino.

Lesni prah se vpihuje v popolnoma šamotirano in močno izolirano zgorevalno komoro in optimalno zgoreva v posebej za to razvitem zgorevalnem prostoru.


Visoke temperature za nizke vrednosti emisij

Akumulacija toplote kotla Vitoflex 350-VFE v šamotni masi poskrbi za visoke temperature v zgorevalni komori in zelo nizke emisijske vrednosti. Tri- ali dvovlečni kotli z dimno cevjo in zaščitno mrežo zagotavljajo temperature dimnih plinov pod 190 °C za nizke emisije pri polnem bremenu.

Prerez proizvoda

Pregled

Moč
850 do 13.000 kW
Letno število ur koriščenja
do 6.000 ur
Gorivo
icon-biomasse.png
Ostružki, prah, žagovina
Vsebnost vode v gorivu
6 - 15%
Vsebnost pepela
do 2 %
Področje uporabe
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Lesnopredelovalna industrija, proizvajalci parketov, proizvajalci ivernih plošč, mizarstva
Dodatne značilnosti
Zelo majhen delež pepela v gorilni komori zaradi zgorevanja z vpihovanjem zraka, nizki stroški vzdrževanja, masivna šamotna obzidava, ležeča ali stoječa (od 4.000 kW) gorilna komora
Vitoflex-350-VFE-Schnitt.png