Ravnanje s prenapetostjo in škodo zaradi vode

Glede na neurje (npr. poplava ali udar strele) in škodo, ki je nastala pri tem, uporabite ustrezno zavarovanje (zavarovanje stanovanjske opreme, zavarovanje stanovanjske zgradbe ali v posebnih primerih osnovno zavarovanje) za odpravljanje škode.

V primeru škode se ravnajte po spodaj navedenih točkah:

  • Čim prej obvestite zavarovalnico.
  • Škodo dobro dokumentirajte, npr. s fotografijami ali videoposnetki.
  • Poškodovane predmete shranite, saj večina zavarovateljev da škodni primer dodatno oceniti.

Odločitev o zamenjavi oziroma popravilu posameznega predmeta lahko sprejme samo državno zapriseženi izvedenec. Tega priskrbi zavarovalnica. Odločitev o prevzemu stroškov je odvisna od posamezne zavarovalne pogodbe; škodo zaradi prenapetosti na primer je pri večini zavarovalnic treba obravnavati ločeno.

Skupina Viessmann v teh primerih ne more nastopiti kot izvedenec in zato tudi ne more preveriti okvar komponent. Izvedenskega mnenja prav tako ne moreta podati ali komentirati ne skupina Viessmann ne podjetje za ogrevalno tehniko. Podjetje za ogrevalno tehniko in skupina Viessmann tako lahko podata zgolj tehnično priporočilo.
Pri škodi, ki jo je povzročil udar strele oziroma prenapetost ali poplava, načeloma priporočamo zamenjavo vseh komponent, ki so pod napetostjo.

Pri škodi, ki nastane zaradi vlage, lahko pride do naknadnih poškodb regulacije zaradi oksidacije in onesnaženja. Pogosto težave na posameznih komponentah niso vidne takoj, vendar pa pozneje zelo verjetno pride do okvar ali izpada regulacije. V izjemnih primerih lahko pride celo do požara v kotlovnici. Če dele osušite, s tem še ne preprečite morebitnega požara. Da bi se tej situaciji izognili, tudi v tem primeru priporočamo zamenjavo vseh električnih komponent, ki so prišle v stik z vlago.

Da bi zmanjšali verjetnost udara strele, priporočamo naslednje vrste zaščite pred strelo:

  • Groba zaščita => ovoj zgradbe
    Zunanja zaščita, npr. prek strelovoda, proti direktnim udarom strele.
  • Srednja zaščita => električna naprava
    Notranja zaščita za celotno električno instalacijo prek strelovoda. Ta ščiti pred direktnim udarom strele in prenapetostmi na osnovi elektromagnetnih polj. V najslabšem primeru lahko to napravo tudi uniči. Ta polja ne potrebujejo vodnika (kabla), ampak se prenašajo prek zraka oziroma se prek njega širijo.
  • Fina zaščita => posamezni porabniki, torej fina zaščita neposredno v napravi v posameznih končnih pripravah pred prenapetostmi zaradi elektromagnetnih polj. Ta te motnje odvaja prek zaščitnega vodnika.

Pravila, ki smo jih pripravili, ustrezajo predpisom in normam o stabilnosti in so ustrezno preverjena.


Zadnji tweet

twitter