Delo za določen čas

Delovno silo si načeloma izposodimo zato, da pokrijemo sezonske ali nepredvidljive potrebe. Zato sodelujemo samo s podjetji, ki nudijo tarifno izposojo osebja.

Ker smo podjetje, ki deluje v kovinski in elektro-industriji, izposojena delovna sila dobi plačane dodatke iz te panoge. Ti se izplačajo po poteku 6 tednov od začetka dela in se v času med 6 tedni in zaključenimi 9 meseci zvišajo v več stopnjah vse do 50 % dodatka glede na trenutno urno postavko.

Takšna zaposlitev sme trajati največ 30 mesecev, nato izposojenemu delavcu izročimo ponudbo o prevzemu. Leta 2012 na primer smo prevzeli 80 izposojenih delavcev.

Poleg tega skrbimo za to, da sodelavce iz podjetij za izposojo osebja kar čim bolje vpeljemo v družbeno kulturo skupine Viessmann:

  • izposojeni delavci so seveda opremljeni z delovnimi oblačili Viessmann, če so zaposleni na določenih področjih
  • Pripadajo jim pravice, kot so znižana prehrana v menzi ter popusti na artikle iz športnih trgovin podjetja, in to v prav takšni meri kot tistim delavcem, ki so zaposleni neposredno pri skupini Viessmann
  • Imajo dostop do notranjih razpisov delovnih mest in so tako že zgodaj (pred morebitnim zunanjim razpisom) obveščeni o prostih delovnih mestih
  • Med temeljitim uvajanjem jih kar se da dobro pripravimo na njihove naloge v podjetju, zaradi česar so v primerjavi z morebitnimi zunanjimi prijavami na delovna mesta vsekakor v prednosti
  • Lahko se udeležijo vožnje na sejem ISH, ki je glavni sejem v panogi. Skupina Viessmann pri tem za svoje zaposlene in izposojene delavce prevzame stroške prevoza, vstopnine in prehrane
  • V prostem času imajo možnost sodelovati v naši obsežni odprti ponudbi nadaljnjega izobraževanja

Sodelovanje izposojenih delavcev v našem podjetju zelo cenimo in se ves čas veselimo številnih novih prevzemov.