Vitolig 100 Vitoligno 100 -S

Lesno uplinjevalni kotel

25, 30, 40, 60 in 80 kW

Vitolig 100

Vitoligno 100-S

Rastoča zavest varstva okolja vodi k vedno večjemu povpraševanju po uporabi obnovljivih virov energije za ogrevanje. Les, ki je naravno gorivo, zgoreva z zelo majhnim, naravnim deležem CO2 in nudi ob stalno rastočih stroških goriv zanimivo alternativo drugim fosilnim gorivom.

Kotel Vitoligno 100-S je zmogljiv lesno uplinjevalni kotel z območjem nazivne toplotne moči od 25 do 80 kW. 

Ker ima velik nalagalni prostor, se lahko brez težav naložijo polena dolžine 50 cm pri kotlu v območju nazivne toplotne moči 25 do 80 kW. Čas gorenja znaša do 12 ur. Prednost dolgega gorilnega časa je, da goriva ni potrebno pogosto nalagati.

V nalagalnem prostoru se lesna polena najprej posušijo, z odvzemom kisika prežarijo, pretvorijo v oglje in popolnoma uplinijo. Vroč lesni plin zgoreva čisto, z visokimi temperaturami tako v polnem bremenu kot tudi v delnem. Uplinjevalna tehnika omogoča visok izkoristek in nizke emisijske vrednosti. Velike sledilne ogrevalne površine, v katerih je voda, in sesalni ventilator znižujejo temperaturo dimnih plinov ter skrbijo za dober izkoristek goriva.

Pregled prednosti:

 • Jeklen ogrevalni kotel za polena, dolžine do 50 cm
 • Zmogljiv lesno uplinjevalni kotel: velik nalagalni prostor z gorilno komoro iz silicijevega karbida za polena
 • Odporna nalagalna komora iz 8 mm debele pločevine in velika količina kotlovne vode za optimalno hidravlično razmerje zagotavljata dolgo življensko
  dobo  
 • Sesalni ventilator zgorevalnega zraka z optimiranim zgorevalnim procesom  dosega visok izkoristek in nizke emisije škodljivih snovi.
 • Elektronska regulacija kotlovnega krogotoka Vitotronic 100-F s preprostim rokovanjem
 • Velik nalagalni prostor in dolg čas gorenja do 12 ur brez vmesnega nalaganja.
 • Preprosto mehansko čiščenje ogrevalnih površin
 • Nazivna toplotna moč od 25 do 80 kW
 •  Visok izkoristek goriva zaradi čistega zgorevanja in nizkih temperatur dimnih
  plinov
 • Ročno nastavljive lopute primarnega in sekundarnega zraka
 • Izgorevalni kanal iz šamotov 

pageUpnavzgor

nazajnazaj